Výsledok:

1 ks nájdených

"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice